ΑΝΟΙΞΤΕ… ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Global Education Centre

Τώρα η διδασκαλία των Αγγλικών πάει ένα βήμα παραπέρα μέσω της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης JUMP, η οποία γίνεται πράξη στο Δίκτυο Ανεξάρτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS.

H προσέγγιση πρώτης γραφής και ανάγνωσης JUMP αποτελεί τη βάση μίας νέας ολιστικής, εκπαιδευτικής προσέγγισης.  H διδασκαλία στο πρόγραμμα JUMP στηρίζεται σε 4 σημαντικούς πυλώνες :

1) φωνολογική προσέγγιση

2) βιωματική διδασκαλία

3) ψηφιακή υποστήριξη

4) εκπαιδευμένοι καθηγητές

 

JUMP. Άλμα στη διδασκαλία των αγγλικών!

Η μέθοδος QLS – JUMP απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 9 ετών, εστιάζεται στη συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της αγγλικής γλώσσας (Phonics) και φέρει τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών (British National Curriculum) με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην ανάγνωση και γραφή.

Για μεγαλύτερους μαθητές εφαρμόζουμε ανάλογη προσέγγιση στη διδασκαλία της γραμματικής και του γραπτού λόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα JUMP τηλεφωνήστε μας τώρα στο 2551084111.                              Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του προγράμματος   https://www.qls-jump.gr/